نهال زیتون زرد

نهال زیتون زرد

نهال زیتون زرد به واسطه اندازه متوسط خود برای کشت متراکم، مناسب است. تاج و پوشش این گونه از زیتون گرداست و میوه آن بین ۴ الی ۵ گرم وزن دارد. نهال زیتون زرد به بیماری های ورتیسیلیوم و آفت شپشک حساس است. و در پرورش این گونه باید به آن توجه شود.

میوه زیتون زرد را برای مصارف کنسروی در اواخر شهریور ماه اما برای روغن گیری میوه سیاه و رسیده این رقم را در اواخرآذرماه برداشت میکنند.

بررسی سازگاری درختان زیتون ارقام زرد و روغنی:

 

به منظور بررسی سازگاری ارقام زیتون زرد و روغنی کشت شده در باغهای استان کرمانشاه آزمایشی در چهار منطقه گیلانغرب، قصرشیرین، جوانمیری و ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو به اجرا در آمد. در هر منطقه یک باغ و در هر باغ تعداد ۱۵ اصله درخت از هر رقم به عنوان سه تکرار ۵ تایی استفاده شد.

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که درختان دو رقم تفاوت معنی داری از لحاظ خصوصیات فنولوژیکی و میوه داشتند. زمان ظهور خوشه های گل، باز شدن گل و مرحله تمام گل در مناطق مختلف متفاوت بود. تعداد گل در گل آذین، درصد گل کامل، درصد تشکیل میوه، وزن میوه و هسته، وزن تر و خشک گوشت و نسبت وزن گوشت به هسته بسته به منطقه در بین ارقام دارای  تفاوت معنی داری بود. درصد روغن بر حسب ماده خشک و تر در ارقام برای مناطق مختلف متفاوت بود به­طوری­که هر دو رقم در منطقه جوانمیری بالاترین درصد روغن و در منطقه قصرشیرین کم ترین درصد روغن داشتند.

میزان عملکرد بسته به رقم برای مناطق متفاوت بود به طوری که رقم زرد با عملکرد ۴۰۷۷ کیلوگرم در هکتار در منطقه جوانمیری بیش ترین و رقم روغنی با ۱۵۴۶ کیلوگرم در هکتار در منطقه قصرشیرین کم ترین میزان عملکرد را داشت؛ لذا میتوان نتیجه گرفت منطقه جوانمیری با ارتفاع بالای ۱۰۰۰ متر از سطح دریا مناسبترین منطقه و قصرشیرین با ارتفاع حدود ۳۰۰ متر از سطح دریا نامناسب ترین منطقه برای توسعه کشت زیتون بود. همچنین کاشت رقم زرد در ارتفاعات بالای ۱۰۰۰ متر توصیه میگردد.

نویسندگان مطلب : صمیرا احمدی پور و  عیسی ارجی


برای سفارش هریک از محصولات شرکت میتوانید با شماره گیری ۰۹۱۲۶۳۰۰۸۲۵ و یا با پر کردن فرم زیر نسبت به ثبت سفارش خود اقدام نمایید.

لطفا موارد خواسته شده رو با دقت تکمیل نمایید.


فرم ثبت سفارش انواع نهال زیتون


انواع نهال های زیتون  (محصولات شرکت)

مطالب آموزشی سایت :