خرید نهال | چرا سبزپروران گلستان

خرید نهال | چرا سبزپروران گلستان – مرکز مشاوره، تولید و فروش انواع نهال زیتون که با عنوان شرکت سبزپروران شکوه گلستان از سال 1372 در راستای کمک به کشاورزان و بخش کشاورزی کشور اقدام به فعالیت نمود. امروزه با فعالیتی بسیار گسترده تر در حوزه مشاوره، تولید و فروش انواع نهال زیتون آماده ارائه خدمات به کشاورزان عزیز در سراسر ایران میباشد…

ادامه مطلب

کود دهی زیتون

کود دهی زیتون کود دهی زیتون : زیتون مقاومت خوبی به خشکی خاک دارد و در مناطقی که میزان بارندگی سالانه 300 میلیمتر دارند می تواند بصورت د...

ادامه مطلب

هرس کردن زیتون

هرس کردن زیتون مجموعه اقداماتی است که با انجام آنها، شکل دهی، فرم دهی، تعادل زایشی و رویشی، افزایش عمر و باردهی درخت زیتون حاصل می شود.

ادامه مطلب

آبیاری درختان زیتون

آبیاری درختان زیتون:
فن آبیاری بر حسب گستردگی باغ زیتون و روش های مختلف و ابزار کار متغیر است. به عبارت بهتر، فن آبیاری از ساده  ترین طریقه تا کامل ترین تکنیک آن تا کنون تحول زیادی پیدا کرده است. امروزه مواد و افزاری که آبیاری های مدرن در اختیار عموم قرار گرفته اند، امکان استفاده از حداقل آب را در حداکثر واحد سطح با کمترین

ادامه مطلب

درختان زیتون

درختان زیتون  درختان زیتون از گروه گیاهان گلدار، از گیاهان جدا گلبرگ و از تیره زیتونیان است. درختان زیتون گیاهانی هستند همیشه سبز با عم...

ادامه مطلب