آبیاری درختان زیتون

آبیاری درختان زیتون

در آبیاری درختان زیتون ، نوع آبیاری درختان بر حسب گستردگی باغ و روش های مختلف و ابزار کار ، متغیر است.

آبیاری درختان زیتون

به عبارت بهتر، فن آبیاری از ساده ترین طریق تا کامل ترین تکنیک آن تاکنون تحول زیادی پیدا کرده است. امروزه مواد و افزاری که آبیاری های مدرن در اختیار عموم قرار گرفته اند، امکان استفاده از حداقل آب را در حداکثر واحد سطح با کمترین درصد تلفات فراهم نموده است.

روش های آبیاری سطحی زیتون

آبیاری تشتکی

آبیاری درختان زیتون در این روش ویژه نهال های زیتون جوانی است که تازه کشت شده باشند. به این ترتیب که در اطراف نهال های زیتون کاشته شده تشتک هایی می سازند و آن ها را از آب جاری قنات ها یا از ذخیره آب انبارهای مختلف پر می نمایند.

آیا نهال زیتون میخواهید ؟؟ تماس بگیرید‌: ۰۹۱۲۶۳۰۰۸۲۵

آبیاری نشتی

آبیاری درختان زیتون در روش آبیاری نشتی با کندن جوی به وسیله نهرکن در طول زمین، بین ردیف های درختان زیتون کاشته شده در باغ انجام میشود. شیب طولی این نهرها بین ۵/۲ تا ۴ درصد است. تعداد این نهرها (بین دو ردیف) بستگی به قابلیت نفوذپذیری خاک دارد. به طوری که در خاک های سنگین ۳ تا ۴ نهر و در خاک های سبک ۶ تا ۸ نهر موازی کنده می شود. طول این نهرها نیز بستگی به قدرت نفوذ آب داشته و معمولا در خاک های سبک ۵۰ متر و در خاک های سنگین تا ۱۵۰ متر قابل تغییر است.

آیا نهال زیتون میخواهید ؟؟ تماس بگیرید‌: ۰۹۱۲۶۳۰۰۸۲۵

 

آبیاری کرتی

آبیاری درختان زیتون در این روش بیشتر در زمین هایی پیاده می شود که شیب آن ها بین ۵/۲ تا ۶ درصد باشد. عرض این کرت ها عملا با فاصله بین دو ردیف از درختان، مساوی است و طول آن ها معادل است با ۵۰ تا ۱۰۰ متر. این روش آبیاری فقط در باغ های زیتونی پیاده می شود که شیب آن ها زیاد نباشد و با عملیات تسطیح، قبلا به حد کفایت آماده شده باشند. 

روش های آبیاری تحت فشار زیتون

آیا نهال زیتون میخواهید ؟؟ تماس بگیرید‌: ۰۹۱۲۶۳۰۰۸۲۵

 

آبیاری بارانی

کشت گسترده زیتون لزوم استفاده هر چه بیشتر از این عامل حیاتی را، با روش های مدرن ایجاب می نماید. یکی از روش ها آبیاری درختان زیتون آبیاری بارانی است که مزایای متعدد آن ازاین قرار است:

-سهولت آبیاری در اراضی نامسطح، با حذف هزینه تسطیح و حفظ قشر زراعی در سطح خاک

-امکان آبیاری در زمین های پر شیب و فراز -آبیاری در خاک های سبک و شنی -حداکثر استفاده از آب و آبرسانی یکنواخت در تمام سطح باغ

-تامین تهویه آب با اکسیژنه شدن قطرات، هنگام ریزش

-امکان کنترل دقیق میزان آب مصرفی

-کاهش اتلاف آب بر اثر نشت یا تبخیر

آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای نسبت به سایر آبیاری ها برای تولید محصول زیتون خوراکی در کشت گسترده بهترین نتیجه را نشان داده است.

معمولا برای هر درخت ۴ قطره چکان به کار می رود که ۴۴ = ۱۶ لیتر در ساعت در هکتار و برای ۴۰۰ درخت در هکتار می شود ۴/۶ متر مکعب در ساعت در هکتار. چون مدت آبیاری بین ۸ تا ۱۰ ساعت طول می کشد، مصرف آب به ۶۴ متر مکعب در ۱۰ ساعت می رسد.

برای سفارش انواع نهال زیتون میتوانید با شماره گیری ۰۹۱۲۶۳۰۰۸۲۵و یا با پر کردن فرم زیر نسبت به ثبت سفارش خود اقدام نمایید.


فرم ثبت سفارش انواع نهال زیتون


انواع نهال های زیتون اصلاح شده (محصولات شرکت)