در حال نمایش یک نتیجه

نهال صنوبر اسرائیلی

نهال صنوبر اسرائیلی - صنوبر درختی است که معمولاً در آب و هوا های مختلف رشد می کند . این درخت تحمل بالایی نسبت به سرما و گرما دارد از این رو در همه جای کشور امکان کشت وجود دارد. اما در مناطق نیمه خشک استبی تا معتدل رشد بهتر و بالایی دارد.