در حال نمایش یک نتیجه

نهال زیتون آمیگدال (زیتون محرم)

نهال زیتون آمیگدال (زیتون محرم) - (Amigdalolia) یکی از گونه های زیتون بوده که منشا آن یونان و مصرف آن نیز دو منظوره میباشد.