در حال نمایش یک نتیجه

نهال زیتون کرونایکی

نهال زیتون کرونایکی -  (Koronieki) یکی از گونه های یونانی زیتون است که درختی حساس به سرما دارد. نهال زیتون کرونایکی میوه های ریزی دارد و درصد روغن آن حدود ۲۵-۲۴ درصد است.