تازه های خبری نهالستان

کاشت قلمه های جدید در گلخانه های نهالستان سبز پروران گلستان

کاشت قلمه های جدید در گلخانه های نهالستان سبز پروران گلستان کاشت قلمه های جدید زیتون از ارقام کنسروالیا ، زرد روغنی و گونه محرم در تعداد ۴۰۰ هزار قلمه در گلخانه های نهالستان سبز پروران گلستان با موفقیت انجام شد. در زیر تصاویری از قلمه های را مشاهده میکنید.

ادامه مطلب