کود دهی زیتون

کود دهی زیتون

کود دهی زیتون : زیتون مقاومت خوبی به خشکی خاک دارد و در مناطقی که میزان بارندگی سالانه ۳۰۰ میلیمتر دارند می تواند بصورت دیم کشت شود. درخت زیتون برای رفع کامل نیاز آبی به حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیمتر بارندگی سالانه نیاز دارد. هر درخت بالغ زیتون برای رشد کافی و افزایش کیفیت روغن، در طول فصل رشد بین ۱۷۰۰ تا ۲۴۰۰ لیتر آب نیاز دارد.

آیا نهال زیتون میخواهید ؟؟ تماس بگیرید‌: ۰۹۱۲۶۳۰۰۸۲۵

کود دهی زیتون

     کاهش آب در قسمت ریشه از بهمن تا خردادماه می تواند رشد و نمو جوانه های گل، شکوفه دهی، تشکیل میوه و رشد شاخساره ها را با اختلال روبرو سازد. کمبود رطوبت خاک بین خرداد تا مردادماه می تواند سبب کوچک ماندن میوه و چروکیدگی آن شود. تنش آبی در طی شهریورماه نیز سبب کاهش کیفیت و اندازه میوه می شود.  آبیاری منظم باغ زیتون سبب کاهش پدیده تناوب باردهی (سال آوری) می گردد.

آیا نهال زیتون میخواهید ؟؟ تماس بگیرید‌: ۰۹۱۲۶۳۰۰۸۲۵

     آبیاری بیش از حد درختان زیتون منجر به رشد اضافی، نیاز به هرس بیشتر و افزایش هزینه کارگری و همچنین کاهش کیفیت روغن می شود. آبیاری مناسب سبب بهبود اندازه میوه و افزایش کمیت و کیفیت روغن می گردد. 

برای آبیاری درختان زیتون بایستی از آب هایی استفاده کرد که شرایط زیر را داشته باشند:

میزان بُر کمتر از ۲ پی پی ام

میزان بی کربنات کمتر از ۳/۵ پی پی ام

میزان EC کمتر از ۳ دسی زیمنس بر متر (۴۸۰ پی پی ام)

میزان سدیم کمتر از ۳ میلی اکی والان در لیتر

میزان کلر کمتر از ۳۴۵ پی پی ام

میزان نیترات کمتر از ۳۰ پی پی ام

درختان زیتون به سطح بالای آب زیرزمینی حساس هستند در این مناطق بایستی زهکشی آب به خوبی انجام شود. 

آیا نهال زیتون میخواهید ؟؟ تماس بگیرید‌: ۰۹۱۲۶۳۰۰۸۲۵

      برای انجام مدیریت تغذیه ای باغات زیتون قبل از هر چیز انجام آنالیز دقیق آب، خاک و برگ ضروری است. هر ۱۰۰ کیلوگرم محصول زیتون حدود ۹۰۰ گرم ازت، ۲۰۰ گرم فسفر، ۱۰۰۰ گرم پتاس از خاک جذب می کند. 

      در کود دهی زیتون به منظور افزایش توان مصرفی درخت و سهولت در دسترسی عناصر مورد نیاز در باغهای میوه، استفاده از روش چالکود  توصیه می گردد که مقادیر مصرفی کودها در این روش تغذیه به عوامل مختلف از جمله نتایج آزمون خاک و تجزیه برگی، سیستم آبیاری ، بافت خاک، سن درخت، و… بستگی دارد ولی عموماً فرمول کودی زیر برای درختان زیتون یک باغ بارور به شرح زیر پیشنهاد می گردد :

  • ۵۰۰ گرم نیتروژن به ازاء هر درخت از منبع اوره یا نیترات آمونیم
  • ۲۵۰ گرم فسفر به ازاء هر درخت از منبع سوپر فسفات یا فسفات آمونیم
  • ۵۰۰ گرم پتاسیم به ازاء هر درخت از منبع سولفات پتاسیم
  • ۱۰۰ گرم آهن به ازاء هر درخت از منبع سولفات آهن
  • ۱۵۰ گرم گوگرد به ازاء هر درخت (درخاکهای با pH بالای ۸)
  • کود دامی کاملاً پوسیده ۳۰ کیلوگرم به ازاء هر درخت

آیا نهال زیتون میخواهید ؟؟ تماس بگیرید‌: ۰۹۱۲۶۳۰۰۸۲۵

 

زمان مناسب اجرای چالکود:

کودهای فسفر، پتاسیم ، آهن و گوگرد در فصل پاییز 

در کود دهی زیتون از کودهای ازته در سه مرحله بصورت خاکی استفاده می شوند: یک سوم کود هنگام شروع فعالیت درخت ذر زمستان (اسفندماه)، یک سوم کود پس از ریزش گلبرگ ها (خردادماه) و یک سوم باقیمانده هنگام سخت شدن هسته (مردادماه) داده می شود.

جدول زیر توصیه عمومی کود مصرفی در باغات زیتون را نشان می دهد:

            اوره       بیوفسفات طلایی    کلرید پتاسیم          اسید بوریک         سولفات روی        سولفات آهن

             درختان غیر بارور            ۲۰۰                ۲۰۰                  ۱۵۰                     ۲۵                      ۵۰                     ۲۵

             درختان بارور                 ۲۵۰                ۴۰۰                  ۲۰۰                     ۵۰                      ۵۰                     ۵۰

   واحد کود مصرفی بر حسب کیلوگرم در هکتار است 

   حداقل مقدار کود دامی ۱۰ تن (برای باغات غیربارور) و ۲۰ تن (برای باغات بارور) در هکتار توصیه می شود 

   کودهای شیمیایی توصیه شده با ۵ کیلو کود دامی مخلوز و در ته چاله قرار داده می شود

   در صورتیکه میزان کلر آب آبیاری زیاد باشد به جای کلرید پتاسیم، از سولفات پتاسیم استفاده می شود

     در کود دهی زیتون برای باغ های بارده برای افزایش عملکرد، تشکیل میوه و جلوگیری از ریزش گلها و میوه چه ها لازم است هر سال سه مرتبه محلولپاشی کودی انجام شود. مهمترین عناصر برای محلول پاشی بخصوص در مرحله اول و دوم عناصر نیتروژن، روی و بُر هستند. در ایران محلول پاشی نیتروژن بیشتر با اوره (۴۶% نیتروژن خالص)، روی (سولفات روی یا کلات های روی)، بُر (اسید بوریک) انجام می شود. در مرحله سوم محلول پاشی از ترکیبات کودی کامل (حاوی عناصر ماکرو و میکرو) استفاده می شود.

آیا نهال زیتون میخواهید ؟؟ تماس بگیرید‌: ۰۹۱۲۶۳۰۰۸۲۵

 

زمان محلول پاشی اول: پس از برداشت محصول (از شهریور تا آبان بسته به رقم)

زمان محلول پاشی دوم: زمان تورم جوانه های گل (اسفندماه)

زمان محلول پاشی سوم: هنگام رشد سریع میوه (اواخر اردیبهشت تا اوایل خردادماه) 

 کود میکرو و کود کامل را می توان با غلظت ۳ تا ۵ در هزار روی درختان زیتون محلول پاشی نمود.

 

در صورتی که قصد سفارش انواع نهال زیتون و همچنین احداث باغ زیتون را دارید میتوانید با شماره گیری ۰۹۱۲۶۳۰۰۸۲۵و یا با پر کردن فرم زیر نسبت به ثبت سفارش خود اقدام نمایید.


فرم ثبت سفارش انواع نهال زیتون


انواع نهال های زیتون اصلاح شده (محصولات شرکت)